தனியார் பள்ளிகள் இன்று விடுமுறை அறிவித்தன

Share

தனியார் பள்ளிகள் இன்று விடுமுறை அறிவித்தன

அதன் அனைத்து தனியார் பள்ளிகளும் மூடிய ஜனவரி 20, வெள்ளிக்கிழமை இன்று இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது அறிவித்தது.

தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு திரு இவ்வாக்கெடுப்பில் தலைவர். இளங்கோ தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து தனியார் பள்ளிகள் இன்று மூடப்பட்டு இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது தகவல்.

அவர் அனைத்து வாகனங்கள் ஏனெனில் பாதுகாப்பு மற்றும் போன்ற நாற்றங்கால், மெட்ரிக், சிபிஎஸ்இ துறைகளில் 4000 மொத்தம் அனைத்து பாடசாலைகளில் பாடசாலைகளை மற்றும் வாகனங்கள் பாதுகாப்பு ஜல்லிக்கட்டி ல்மீதான தடையை எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் நடந்து மாணவர்களுக்கு உதவி போல் செயற்படுவோம் கூடாது என்று என்று விளக்கினார் பள்ளிகள் மூடிய, ஜனவரி 20 ம் தேதி இன்று இருக்க வெள்ளிக்கிழமை கூறப்படுகிறது.

Share